Räpina sadama arendusprojektid

Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond

ENPI Est-Lat-Rus, 2012-2015

Projekti eesmärgiks oli aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule

Tegevused Räpina sadamas: Ehitati 20 sildumiskohaga kunstsaar-kai, millele rajati sadamapaviljon. Lisaks ehitati jalakäijate sild, mis viib maismaalt kunstsaar-kaile.

Loe täpsemalt

estlat

 

Harrastusliku kalapüügi infrastruktuuri rajamine Räpina sadamas” osa harrastusliku kalapüügi infrastruktuurist. KIK, 2013

Veesõidukite vettelaskmiseks ja veest väljatõmbamiseks rajati 4 m laiune slipp. Räpina vald rajas omavahenditega juurde veel teisegi slipi, et vähendada kõrghooajal veesõidukite veeskamisel tekkivaid järjekordi.

Loe täpsemalt

kik

 

 

 

 

 

 

Räpina sadama paadisilla rajamine veega seotud huvitegevuste arendamiseks

LEADER, 2013

Eesmärk: Projekti eemärgiks on elanikkonnale enese arendamiseks ja vaba aja veetmiseks mitmekülgsete võimaluste loomine huvitegevuskohtade arendamise kaudu, elanike elukvaliteedi parendamine ja tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine, noorsootöö teadlikum korraldamine ning Raigla küla miljööväärtuse tõstmine.

Tegevused:Räpina sadama põhjamuulile 14-kohalise paadisilla rajamine.

Loe täpsemalt

Piiriveere Liiderr

 

Räpina sadama arendusprojekti II ehitusetapp

EUROOPA KALANDUSFOND 2013

Projekti eesmärk on kutselise ja harrastuskalapüügi arendamine, tegevuste laiendamine ja kalanduse propageerimine kasutades selleks piirkonna suurimat rikkust – Peipsi järve lähedust, et tõsta kalandusega tegelevate ettevõtete arvu.

Sadam on projekteeritud endise paadisadama kohale. Kavas on rekonstrueerida endine sadama piirkond Räpina poldrivalli ja Lämmijärve kalda vahelisel alal ajakohaseks väikeujuvvahendite sadamaks. Sadama arendamine on jaotatud mitmeks erinevaks etapiks.

Räpina sadama arendusprojekti II etapi raames ehitatakse välja sadamakai ning põhja- ja lõunamuuli betoonkatendid.

Loe täpsemalt

EU kalandusfond

 

 

 

 

Räpina sadama arendusprojekti I ehitusetapp

EUROOPA KALANDUSFOND 2012

Projekti eesmärk on kutselise ja harrastuskalapüügi arendamine, tegevuste laiendamine ja kalanduse propageerimine kasutades selleks piirkonna suurimat rikkust – Peipsi järve lähedust, et tõsta kalandusega tegelevate ettevõtete arvu.

Räpina sadama arendusprojekti I etapi raames ehitatakse välja kaid-muulid ehk põhja- ja lõunamuul, mille abil peatatakse hoovuste poolt sadamasse kantavate setete kogunemine

Loe täpsemalt

EU kalandusfond

 

 

 

 

Comments are closed.