Räpina valla sadamate ja Võhandu jõeäärse puhkeala arendamiseks loodi sihtasutus

Räpina vallavolikogu 29. jaanuari koosolekul asutati Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad. Sihtasutuse ülesandeks on Räpina ja Võõpsu sadamate ning Räpina Võhandu jõeäärse puhke- ja virgestusala arendamine ja igapäevatöö korraldamine. Läbi oma tegevuse mitmekesistab sihtasutus majandus- ja elukeskkonda ning loob juurde võimalusi tervislike eluviiside ja tervisespordi harrastamiseks, keskkonnasäästlikuks vaba aja veetmiseks ning puhkemajanduse ja turismi edendamiseks.

Möödunud oktoobris pidulikult avatud Räpina sadam alustab sel kevadel esimest täispikka navigatsioonihooaega ning ootab kõiki huvilisi sadamat külastama nii maitsi kui vee pealt.

Saabuval suvel lõpeb Võõpsu sadamaala III arendusetapp ning juba olemasolevatele ujumisalale, paadislipile ja treileriparklale valmivad tekimisala koos lõkkekohaga, puhastatakse paadikanal, teostatakse sadama valgustuse ja elektrivarustuse ehitamine ning paigaldatakse sadamaalale prügikastid.

Käesoleval talvel on Võhandu jõe äärde planeeritaval puhkeala võimalik kasutada kelgumäge, kuid juba järgmiseks talvel talvel lisandub sportimisvõimalusi näiteks tuubiradade näol.

Sihtasutuse juhtimist korraldab ning tegevust kavandab kolmeliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Kalev Kreegipuu, Margus Leivo ja Teet Helm.

Sihtasutust juhatab ja esindab üheliikmeline juhatus Martin Tuule isikus.