Räpina Regatt 2021

Räpina sadamas toimub ka sellel aastal järjekordne regatt, milline on aasata aastalt osalejate arvult kasvanud. Loodame väga, et ka sellel aastal on osalejaid jälle rohkem. Samuti ka seda, et ilma- ja tuuleolud soosivad regati korraldamist.

Ootame kõiki huvilisi nii osalema, kui ka vaatama ja kaasa elama.

Räpina Sadama VI Regatt 2021

VÕISTLUSTEADE

pastedGraphic.png

 1. Regati aeg ja koht: 16. juuli 2021, Räpina sadam, Peipsi-Pihkva järv (Lämmijärv) Eesti.
 2. Võistlusklassid ja -arvestus: Vabaklass kõigile tuule jõul liikuvatele alustele.
 3. Korraldajad: SA Räpina Sadamad ja Puhkealad, Räpina Vallavalitsus. Regatt toimub sisevete festivali raames.
 4. Reeglid: võistlused viiakse läbi vastavalt Purjetamise Võistlusreeglitele, võistlusteatele, purjetamisjuhistele ja peavõistlusjuhi otsustele.Võistlused toimuvad piiriveekogul ja on nõutav kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamine sekretariaadile.
 5. Stardimaksud: Kõik alused – 10 EUR/inimene. (kuni 16.a 7 EUR)
 6. Registreerimine: eelregistreerimine kuni 7. juulini – palun täida ankeet siin
  Registreerida saab ka kohapeal 16. juulil kell 11:30-13:00 võistluste sekretariaadis.
 7. Võistlussõidud ja ajakava:
  Võistlussõidud toimuvad Räpina Sadamaga piirneval akvatooriumil poidega tähistatud distantsil. Kavas on kuni kolm võistlussõitu. Võistlus loetakse toimunuks, kui on toimunud vähemalt 1 võistlussõit.
  11:30-13:00 Võistlustele registreerimine.
  13:00 Võistluste avamine, kiprite koosolek.
  13:30 Päeva esimene start.
  15:00 või ASAP päeva teine start.
  16:30 või ASAP päeva viimane võimalik start.
 8. Raja skeem ja Purjetamisjuhised pannakse üles võistluste teadetetahvlile hiljemalt 1 tund enne esimese võistlussõidu starti.
 9. Tulemuste arvestus: Võitjad selgitatakse KAHE (2) sõidu tulemuste liitmisel. Võrdse punktide arvu korral on otsustavaks parem koht teises sõidus. Eraldi punktiarvestus jahiklasside osas sõltub võistlusele registreerinud aluste koosseisust.

  pastedGraphic_1.png

  ASAP: Autasustamine ja võistluste lõpetamine.Vastavalt ilmale ja Saatelaevastiku saabumisele teatatakse muudatustest ajakavas Sadama teadetetahvlil.

 10. Auhinnad, kultuuriprogramm. Parimaid autasustatakse.Purjetajad ja nende kaaskond on osalised Peipsi Järvefestivali kultuuriprogrammis https://www.sisevetefestival.ee/
 11. Vastutusest lahtiütlemine:

Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldajad ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii järvel kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuse eest nii isikutele kui varustusele. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.

Peakorraldaja: Teet Helm. Mob: +372 505 5297, e-kiri: teet.helm@rapina.ee
Sadama info: Sadama kapten Hilhard Kirn. Mob: +372 52 51 225, e-kiri: hilhard.kirn@rapinasadam.ee
Peavõistlusjuht: Margus Murula. Mob: +372 517 8430, e-kiri: murula@hot.ee
Võistlussekretär: Kaidi Randpõld. Mob: +372 5696 0715, e-kiri: k.randpold@gmail.com

 

Comments are closed.