Räpina sadama arendusprojektid

 

Räpina sadamale järvepääste paadi ja esmaste päästevahendite soetamine

Piiriveere Liiderr

 

Projekti eesmärgiks on: Sadama akvatooriumi seire veeliikluse ohutuse tagamiseks ja ujuvtakistuste kõrvaldamiseks. Veespordiga tegelajate turvalisuse tagamine. Hätta sattunud aluste (mootoririke, vindi purunemine, kütuse lõppemine jms) ja nende meeskonnaliikmete abistamine ning ohutult sadamasse toimetamine.

LEADER projektitoetus: Elukeskkonna arendamine (09.09.2020 – 23.09.2020):

Projekti maksumus: 33 366.00

Toetussumma: 19858.34

Omaosalus: 13507.66

 

Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine

Projekti eesmärgiks on suurendada Lämmijärve piirkonna atraktiivsust, pakkudes Räpina sadamaalal mitmekülgseid ning teineteist täiendavaid puhkamisvõimalusi.
Projekti nimi: Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine
Taotleja: Räpina Vallavalitsus Loe täpsemalt


Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond

estlatENPI Est-Lat-Rus, 2012-2015
Projekti eesmärgiks oli aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule
Tegevused Räpina sadamas: Ehitati 20 sildumiskohaga kunstsaar-kai, millele rajati sadamapaviljon. Lisaks ehitati jalakäijate sild, mis viib maismaalt kunstsaar-kaile.
Loe täpsemalt

 

Harrastusliku kalapüügi infrastruktuuri rajamine Räpina sadamas” osa harrastusliku kalapüügi infrastruktuurist.
kikVeesõidukite vettelaskmiseks ja veest väljatõmbamiseks rajati 4 m laiune slipp. Räpina vald rajas omavahenditega juurde veel teisegi slipi, et vähendada kõrghooajal veesõidukite veeskamisel tekkivaid järjekordi.

Loe täpsemalt

 

Räpina sadama paadisilla rajamine veega seotud huvitegevuste arendamiseks

Piiriveere LiiderrEesmärk: Projekti eemärgiks on elanikkonnale enese arendamiseks ja vaba aja veetmiseks mitmekülgsete võimaluste loomine huvitegevuskohtade arendamise kaudu, elanike elukvaliteedi parendamine ja tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine, noorsootöö teadlikum korraldamine ning Raigla küla miljööväärtuse tõstmine.
Tegevused:Räpina sadama põhjamuulile 14-kohalise paadisilla rajamine.

Loe täpsemalt

Räpina sadama arendusprojekti II ehitusetapp

EU kalandusfondEUROOPA KALANDUSFOND 2013
Projekti eesmärk on kutselise ja harrastuskalapüügi arendamine, tegevuste laiendamine ja kalanduse propageerimine kasutades selleks piirkonna suurimat rikkust – Peipsi järve lähedust, et tõsta kalandusega tegelevate ettevõtete arvu.
Sadam on projekteeritud endise paadisadama kohale. Kavas on rekonstrueerida endine sadama piirkond Räpina poldrivalli ja Lämmijärve kalda vahelisel alal ajakohaseks väikeujuvvahendite sadamaks. Sadama arendamine on jaotatud mitmeks erinevaks etapiks.
Räpina sadama arendusprojekti II etapi raames ehitatakse välja sadamakai ning põhja- ja lõunamuuli betoonkatendid.

Loe täpsemalt

Räpina sadama arendusprojekti I ehitusetapp

EU kalandusfondEUROOPA KALANDUSFOND 2012
Projekti eesmärk on kutselise ja harrastuskalapüügi arendamine, tegevuste laiendamine ja kalanduse propageerimine kasutades selleks piirkonna suurimat rikkust – Peipsi järve lähedust, et tõsta kalandusega tegelevate ettevõtete arvu.
Räpina sadama arendusprojekti I etapi raames ehitatakse välja kaid-muulid ehk põhja- ja lõunamuul, mille abil peatatakse hoovuste poolt sadamasse kantavate setete kogunemine

Loe täpsemalt

Comments are closed.