Räpina valla sadamate ja Võhandu jõeäärse puhkeala arendamiseks loodi sihtasutus

Räpina vallavolikogu 29. jaanuari koosolekul asutati Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad. Sihtasutuse ülesandeks on Räpina ja Võõpsu sadamate ning Räpina Võhandu jõeäärse puhke- ja virgestusala arendamine ja igapäevatöö korraldamine. Läbi oma tegevuse mitmekesistab sihtasutus majandus- ja elukeskkonda ning loob juurde võimalusi tervislike eluviiside ja tervisespordi harrastamiseks, keskkonnasäästlikuks vaba aja veetmiseks/…/Loe edasi.